Matki pszczele Buckfast Royal

Co roku sprowadzamy od hodowców z Luksemburga i Niemiec matki reprodukcyjne Buckfast.  Korzystając z możliwości jakie daje sztuczna inseminacja, tworzymy krzyżówki z naszymi pszczołami Buckfast. Rodziny są oceniane przez 1 lub 2 sezony . Po tym okresie, te które najlepiej sprawdzają się w naszych warunkach, stanowią materiał hodowlany. Na tej podstawie, w wyniku selekcji , tworzymy własną linię pszczół Buckfast Royal. Pszczoły najlepiej sprawdzają się w pasiekach wędrownych, mając zagwarantowaną ciągłość pożytków.

Wykaz matek zarodowych, które będą wykorzystywane do hodowli w sezonie 2019:

Oznaczenie pochodzenie rok
AB 008 ♀A 048 x ♂ B 079 IT9 2017
V 011 ♀V 001 x ♂ B 139 2017
B 01/18 ♀B 333 x ♂ PS – 010 2018
B 02/18 ♀B 268 x ♂ IT9 – 002 2018
B 03/18 ♀B 176 x ♂ B 033 – 018 2018
B 04/18 ♀B 11 x ♂ B 40 – 006 2018