Instrukcja podawania matek pszczelich

18.08.2022

Poddawanie matek jednodniowych do odkładów:

Najlepiej przygotować słabe odkłady, z dwóch ramek czerwiu i jednej ramki pokarmu. Do ula w którym przygotowujemy odkład, strzepnąć dodatkowo pszczoły jeszcze z jednej ramki. Tak przygotowany odkład pozostawić z otwartym wylotkiem, na pasieczysku na kilka godzin, żeby stara lotna pszczoła mogła wrócić do swojego ula. W odkładzie pozostanie tylko czerw i młode pszczoły. Po tym czasie odkład możemy przewieźć w nowe miejsce. Matkę poddajemy po minimum 6 godzinach od przygotowania odkładu. Plastikową zatyczkę w klateczce, która zabezpiecza ciasto przed zjedzeniem i wypuszczeniem matki wyłamujemy, od razu przy poddawaniu matki

Wymiana starych matek w ulu, na matki unasiennione naturalnie:

Kiedy zdecydujemy się na wymianę matek w pasiece wystarczy usunąć starą matkę, a następnie po minimum 6 godzinach od osierocenia rodziny, poddajemy klateczkę z nową matką. Matkę poddajemy na „głucho” ( nie wyłamujemy plastikowej zatyczki). Po 3 dobach od poddania matki, zrywamy wszystkie ewentualne mateczniki i dopiero wtedy wyłamujemy plastikową zatyczkę w klateczce, która zabezpiecza ciasto przed zjedzeniem i wypuszczeniem matki. Pszczoły powinny zjeść ciasto i uwolnić matkę w ciągu kolejnych dwóch dni.

Poddawanie matek do rodzin bezmatecznych:

Przed poddaniem nowej matki pszczelej do rodziny bezmatecznej, należy najpierw:

  • Przeprowadzić dokładny przegląd tej rodziny.
  • Upewnić się, że pszczoły nie wyhodowały nowej matki. – Zniszczyć ewentualne mateczniki.
  • Jeśli rodzina była osierocona długi czas, musimy mieć pewność że w ulu nie czerwią pszczoły trutówki, co można łatwo rozpoznać jeśli w komórkach pszczelich znajduje się więcej niż jedno jajeczko. Obecność trutówek w ulu praktycznie uniemożliwia akceptację nowej matki pszczelej. Taka rodzinę najlepiej połączyć z inną. – Jeśli w ulu stwierdzamy brak jakiegokolwiek czerwiu, należy wstawić 2-3 plastry z czerwiem krytym. –Kiedy już spełnimy te wszystkie warunki, wkładamy klateczkę z nową matka pszczelą pomiędzy ramkami z czerwiem.

Poddając matki unasiennione, akceptację młodej matki pszczelej sprawdzamy po 6 dniach. Wtedy na plastrach powinny znajdować się świeże jajeczka, co jest oznaką, że matka została zaakceptowana i rozpoczęła czerwienie.

Poddając matki nieunasiennione, akceptację sprawdzamy po 14 dniach. Po tym czasie na plastrach powinny znajdować się jajeczka, co świadczy, że matka pszczela została zaakceptowana przez pszczoły, wyleciała na lot godowy i rozpoczęła czerwienie.

W jakim miejscu umieścić klateczkę z matką pszczelą?

Klateczkę z nową matką umieszczamy pomiędzy plastrami z czerwiem, ciastem skierowaną do dołu. Koniecznie należy zadbać o to, żeby klateczkę z matką pszczelą umieścić w takiej pozycji, która umożliwia pszczołom swobodny dostęp do otworów z ciastem. Po wyjedzeniu ciasta przez pszczoły, matka wychodzi na zewnątrz.

Statystyki…

Statystycznie akceptacja przez pszczoły, matek unasiennionych naturalnie , jest największa. Wynosi około 85%. Matki naturalnie zapłodnione mają zwykle największą masę, dobrze czerwią, wydzielają odpowiednie ilości feromonów. To wszystko sprawia że takie matki są najlepiej przyjmowane przez rodziny pszczele. Matki nieunasiennione – jednodniówki, akceptowane są nieco mniej chętnie – na poziomie około 70%. Procentowe przyjęcie matek sztucznie inseminowanych do rodziny pszczelej wygląda podobnie jak w przypadku matek nieunasiennionych i również oscyluje w granicach 65 -70% skuteczności. Wartości te mogą się nieco zmieniać, w zależności od wielu czynników np. pogody, występowania pożytku lub jego braku, siły rodziny itd)