Matki pszczele Buckfast Royal

Co roku sprowadzamy od hodowców z Luksemburga i Niemiec matki reprodukcyjne Buckfast.  Korzystając z możliwości jakie daje sztuczna inseminacja, tworzymy krzyżówki z naszymi pszczołami Buckfast. Rodziny są oceniane przez 1 lub 2 sezony . Po tym okresie, te które najlepiej sprawdzają się w naszych warunkach, stanowią materiał hodowlany. Na tej podstawie, w wyniku selekcji , tworzymy własną linię pszczół Buckfast Royal. Pszczoły najlepiej sprawdzają się w pasiekach wędrownych, mając zagwarantowaną ciągłość pożytków.

Wykaz matek zarodowych, które będą wykorzystywane do hodowli w sezonie 2019:

Oznaczenie pochodzenie rok
BF 01/19 (501 x 415) X 508 2019
BF 02/19 B 891 x V 612 2019
BF 03/18 B 549 x V 88 2019
BF 04/18 B 341 x V88 2019
BF 01/18 B 92 x B 11 2018
BF 02/18 B 11 x B 269 2018
BF 03/18 B 611 x B 269 2018
BF 04/18 B 92 x V 801 2018