O mnie

Od blisko 10 lat zajmuję się hodowlą matek pszczelich. Początkowo były to praktyki w Austrii, praca w pasiece hodowlanej w Olsztynie, następnie wyjazd do Australii, gdzie pracowałem i poznawałem ich metody wychowu matek pszczelich. Na chwilę obecną prowadzę własną pasiekę hodowlaną. W sezonie od maja do września, oprócz rodzin produkcyjnych zasiedlamy do 1200 ulików weselnych.

Piotr Kuczewski

Nasze założenia

Naszym głównym celem jest wprowadzenie na rynek matek pszczelich, o odpowiedniej genetyce, umożliwiających intensyfikację produkcji, zarówno pasiek stacjonarnych, jak i wędrownych.

Najważniejsze cechy naszych pszczół, to duża plenność matek – czyli silne rodziny, ograniczona tendencja do rójki, oraz łagodność.